Условия за ползване на сайта

 

Лиел ЕООД е фирма, регистрирана по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин, бл.213, вх.А, ап.3, ЕИК: 175076842

 

Собственост над съдържанието

 

Съдържанието на уебсайта изразено в  текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Лиел ЕООД, е изрично забранено.

 

Използване на Уебсайта

 

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Лиел ЕООД;

 

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

Задължения на потребителя при регистриране

 

Предвид ползването на Виртуален магазин 

https://shungit.bg/bg/

 

С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, Лиел ЕООД  уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Лиел ЕООД

 

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Лиел ЕООД при ползване от него на Виртуален магазин, както и на поправка на тези Лични данни.

 

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Лиел ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Лиел ЕООД.

 

Лиел ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на

https://shungit.bg/bg/

, след като извърши процеса на регистрация.

 

Лиел ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

Цени

 

Лиел ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуален магазин, Лиел ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

Доставка

 

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Лиел ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

 

Лиел ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без дапредупреждава Потребителя.

Условия за връщане на закупена стока

В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това свое право в рамките на 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Връщането става чрез куриерската фирма Спиди, като се слага наложен платеж стойността на продукта или продуктите, опция да се види и тества в рамките на 15 (петнадесет) минути. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват до 1 /един/ работен ден на клиента – в брой от офис на Спиди или от куриер. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор, като транспортните разходи по тази замяна са изцяло за сметка на клиента и не подлежат на възстановяване.

Рекламация

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него, след като установи, че несъответства на заявената от него поръчка, чрез опцията "виж преди да платиш". На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката и при състаеянето на протокол удостоверяващ това. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на куриерски фирми и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, Вие като клиент безусловно се съгласявате с тях.

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на посочените координати.

 Политика за защита на личните данни на  сайта https://shungit.bg/bg/

Ние  пазим цялата информация за Вас по най-високи стандарти. С времето изградихме стриктни процедури и правила за защита на вашите лични данни.  .

Европейският съюз прие един документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.,, с цел да защити използването на вашите лични данни. Според този документ „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до вас и чрез която можете да бъдите идентифициран. Използването на вашите лични данни се нарича ”обработване” и това може да бъде не само събирането им от нас когато ползвате услугите на сайта https://shungit.bg/bg/ ,но и всяко друго действие с тях.

Нашите принципи за защита на личните ви данни

·         Законосъобразност и прозрачност

Обработваме вашите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:

а) с цел да спазим задълженията си към Вас, когато предоставяме нашите услуги;

б) с Ваше съгласие, когато това е необходимо;

 Вие сам решавате дали и как да използвате услугите ни. Регистрационните форми, които попълвате имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да ти предоставим съответната услуга или част от нея, но всичко друго решавате Вие.

·         Право на информиран избор

Винаги Ви предоставяме точна информация и Ви даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от Вас, както и за целите, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме вашите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

·         Достъп до данните Ви

Предоставяме ти разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас ваши лични данни.

 

Използваме вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

·         Сигурност на данните

За да защитим вашите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към Вас задължения.

·         Отчетност за по-нататъшен трансфер

Споделяме твоите вашите данни с трети страни само ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито ти осигуряваме ние.

 

Какви ваши данни събираме

Личните данни, които събираме от теб, зависят от услугите, които използвате и може да включват следното:

Информация, която предоставяш директно

·         Информация за обратна връзка с Вас (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).

·         Данни за акаунта – информация за това как купуваш или се регистрираш за нашите услуги, видовете услуги, хронология на трансакциите и плащанията, както и друга информация, свързана с акаунта ти.

·         Защитени данни за достъп – събираме потребителски идентификатори, пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до акаунти ти.

·         Демографски данни – например държавата, в която живеете, пол, възраст.

·         Друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяш при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители.

Помнете, че не си длъжени да споделяте личните си данни, които изискваме.

Събираме личните Ви данни, когато използваш нашите услуги или когато комуникираш с нас по телефон, мейл, скайп и всички модерни начини за общуване.

Как опазваме данните Ви

Въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

Как споделяме вашите данни

Споделяме личните Ви данни само така:

·         Споделяне с доставчици на услуги

Използваме доставчици на услуги, които вършат определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени както в страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство , клиентска поддръжка, изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание,   доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

·         Корпоративни трансакции

Ако в някакъв момент  решим да преструктурираме дейността си, може да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални купувачи или да получаваме лична информация от продавачи, като наше задължение е да осигурим адекватна защита за личните Ви данни при този тип трансакции.

·         Спазване на закона

Можем да споделяме личните Ви данни, ако сме длъжни да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

 

  Упражняване на вашите права и връзка с нас

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да заявите коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните Ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането Ви може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

·         Право на достъп

Можете да поискате от нас потвърждение за това дали обработваме вашите лични данни и ако отговорът е да, да поискате достъп до тях. Това става като изпратиш искане до нас на имейла или адреса посочени по-долу.

·         Право на поправка

Можете да поискаш от нас да поправим вашите неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

·         Право на възражение

Ако обработваме вашите данни на основание наш легитимен интерес, Вие имате право да възразите по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

·         Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием вашите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове

Право на ограничаване на обработката

Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните Ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

·         Право на преносимост на данните

При определени обстоятелства  имате право да получите вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискаш прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

·         Право на подаване на жалба пред надзорен орган

Ако мислите, че вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържете се с нас, за да видим как да разрешим въпроса.

Можеш да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадеш жалба при тях, по-специално ако живееш в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Тел: 00359 2 9153518

 

Свържи се с нас

  Ако имаш въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на твоите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можеш да се свържеш с нас на:

Имейл: sales@shungit.bg

 Телефон 0897060808

Промени в нашата Политика за защита на личните данни

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на твоите лични данни, ще те уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от май 2018 г.