Условия за ползване на сайта

 

Лиел ЕООД е фирма, регистрирана по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин, бл.213, вх.А, ап.3, ЕИК: 175076842

 

Собственост над съдържанието

 

Съдържанието на уебсайта изразено в  текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Лиел ЕООД, е изрично забранено.

 

Използване на Уебсайта

 

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Лиел ЕООД;

 

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

Задължения на потребителя при регистриране

 

Предвид ползването на Виртуален магазин  shungit.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

 

С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, Лиел ЕООД  уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Лиел ЕООД

 

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Лиел ЕООД при ползване от него на Виртуален магазин, както и на поправка на тези Лични данни.

 

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Лиел ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Лиел ЕООД.

 

Лиел ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на shungit.bg, след като извърши процеса на регистрация.

 

Лиел ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

Цени

 

Лиел ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуален магазин, Лиел ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

Доставка

 

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Лиел ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

 

Лиел ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без дапредупреждава Потребителя.

Условия за връщане на закупена стока

В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това свое право в рамките на 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Връщането става чрез куриерската фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС, като се слага наложен платеж стойността на продукта или продутктие, опция да св види и тества в рамките на 15 (петнадесет) минути. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват до 1 /един/ работен ден на клиента – в брой от офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС или от куриер. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор, като транспортните разходи по тази замяна са изцяло за сметка на клиента и не подлежат на възстановяване.

Рекламация

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него, след като установи, че несъответства на заявената от него поръчка, чрез опцията "виж преди да платиш". На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката и при състаеянето на протокол удостоверяващ това. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на куриерски фирми и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, Вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе моля не използвайте онлайн магазина.

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на посочените координати.